loader image

Nasze usługi

Oferta cenowa
Za czynności związane z kadrami i płacami
Za prowadzenie kadr i płac dla pracowników Waszej Firmy proponujemy cenę 30 zł od pracownika miesięcznie plus podatek Vat 23%.

W ramach w/w ceny, usługa prowadzenia kadr obejmować będzie:

Sporządzanie umów o pracę i umów zlecenia
Wystawianie świadectw pracy,
Rejestracja i wyrejestrowanie pracowników i ich rodzin w programie Płatnik ZUS –
posiadamy dostęp elektroniczny,
Kierowanie pracowników na badania wstępne i okresowe,
Prowadzenie teczek osobowych pracowników,
Prowadzenie ewidencji urlopów
Pomoc przy sporządzaniu regulaminu pracy, regulaminu wynagrodzeń.
W ramach w/w ceny usługa prowadzenia płac obejmować będzie:

Sporządzanie list płac
Rozliczanie delegacji służbowych,
Rozliczanie czasu pracy.
Rozliczenie składak ZUS przez program Płatnik ZUS
Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i dochodach dla pracowników,
Sporządzanie i przekazywanie pracownikom kwitków z wynagrodzeń.
Sporządzanie sprawozdawczości GUS z płac i zatrudnienia,
Przygotowywanie dokumentacji zasiłkowej,
Wyliczanie zaliczki na podatek PIT-4 i PIT-8,
Sporządzanie roczne PIT-11 i PIT-40 dla pracowników
Sporządzanie roczne PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-37,
Druki SD i PCC.
Za prowadzenie księgi handlowej dla Spółki z o. o. w programie “Rewizor GT”
W ramach tej ceny usługa prowadzenia księgowości w programie „Rewizor GT” obejmować
będzie:

Prowadzenie księgi handlowej w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy ( bieżące księgowanie dokumentów, nadzór nad formalną poprawnością dokumentów),
Prowadzenie ewidencji środków trwałych ,WNiP i wyposażenia,
Księgowanie dokumentów obrotu magazynowego towarów oraz nadzór nad gospodarką magazynową towarów,
Sporządzanie i składanie druków aktualizujących do Urzędów Skarbowych, GUS, Krajowego Rejestru Sądowego,
Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych ( CIT, VAT),
Sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego dokumentacji w ramach JPK,
Sporządzanie i składanie raportów wymaganych przez GUS,
Przygotowanie dokumentów do archiwizacji
Sprawdzanie dostarczanych dokumentów- wyłapywanie z wyciągu bankowego brakujących faktur.
Za sporządzenie Rocznego Sprawozdania Finansowego dla Spółki z o.o. obowiązuje dodatkowa opłata.
Szanowni Państwo,
Dziękujemy za umożliwienie nam przedstawienia naszej oferty. Jeśli nasze propozycje spotkają
się z Państwa zainteresowaniem, będzie nam niezmiernie miło spotkać się
z Państwem w celu omówienia i doprecyzowania oferty oraz ewentualnych dalszych kroków
prowadzących do podjęcia współpracy.ąR

Jakość

doświadczenie

Kreatywność

Zaufanie

Profesjonalizm

Dołącz już dzisiaj do grona naszych zadowolonych klientów.

Addres

Osiedle Parkowe 16

66-470 Kostrzyn n/O

Numer telefonu

502 730 552

Sledź nas:

Facebook