Orła Białego 4L, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Oferta cenowa

Oferta cenowa

Za czynności związane z kadrami i płacami

Za prowadzenie kadr i płac dla pracowników Waszej Firmy proponujemy cenę 30 zł od pracownika miesięcznie plus podatek Vat 23%.

W ramach w/w ceny, usługa prowadzenia kadr obejmować będzie:

 • Sporządzanie umów o pracę i umów zlecenia
 • Wystawianie świadectw pracy,
 • Rejestracja i wyrejestrowanie pracowników i ich rodzin w programie Płatnik ZUS –
 • posiadamy dostęp elektroniczny,
 • Kierowanie pracowników na badania wstępne i okresowe,
 • Prowadzenie teczek osobowych pracowników,
 • Prowadzenie ewidencji urlopów
 • Pomoc przy sporządzaniu regulaminu pracy, regulaminu wynagrodzeń.

W ramach w/w ceny usługa prowadzenia płac obejmować będzie:

 • Sporządzanie list płac
 • Rozliczanie delegacji służbowych,
 • Rozliczanie czasu pracy.
 • Rozliczenie składak ZUS przez program Płatnik ZUS
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i dochodach dla pracowników,
 • Sporządzanie i przekazywanie pracownikom kwitków z wynagrodzeń.
 • Sporządzanie sprawozdawczości GUS z płac i zatrudnienia,
 • Przygotowywanie dokumentacji zasiłkowej,
 • Wyliczanie zaliczki na podatek PIT-4 i PIT-8,
 • Sporządzanie roczne PIT-11 i PIT-40 dla pracowników
 • Sporządzanie roczne PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-37,
 • Druki SD i PCC.

Za prowadzenie księgi handlowej dla Spółki z o. o. w programie “Rewizor GT”

W ramach tej ceny usługa prowadzenia księgowości w programie „Rewizor GT” obejmować
będzie:

 • Prowadzenie księgi handlowej w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy ( bieżące księgowanie dokumentów, nadzór nad formalną poprawnością dokumentów),
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych ,WNiP i wyposażenia,
 • Księgowanie dokumentów obrotu magazynowego towarów oraz nadzór nad gospodarką magazynową towarów,
 • Sporządzanie i składanie druków aktualizujących do Urzędów Skarbowych, GUS, Krajowego Rejestru Sądowego,
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych ( CIT, VAT),
 • Sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego dokumentacji w ramach JPK,
 • Sporządzanie i składanie raportów wymaganych przez GUS,
 • Przygotowanie dokumentów do archiwizacji
 • Sprawdzanie dostarczanych dokumentów- wyłapywanie z wyciągu bankowego brakujących faktur.

Za sporządzenie Rocznego Sprawozdania Finansowego dla Spółki z o.o. obowiązuje dodatkowa opłata.

Szanowni Państwo,
Dziękujemy za umożliwienie nam przedstawienia naszej oferty. Jeśli nasze propozycje spotkają
się z Państwa zainteresowaniem, będzie nam niezmiernie miło spotkać się
z Państwem w celu omówienia i doprecyzowania oferty oraz ewentualnych dalszych kroków
prowadzących do podjęcia współpracy.ąR

Nasze Biuro:

Orła Białego 4L, 66-470

Kostrzyn nad Odrą

Email:

biuro@officeconsulting.pl

Telefon:

502 730 552
Zapisz się do Newslettera
Zawsze bądź na bieżąco z nowinkami ze świata księgowości!